Ngày 7 tháng 7 năm 1933

☀ Thứ Sáu
7
🌙 Tháng Năm (nhuận)
15
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Mậu Ngọ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm