Ngày 8 tháng 7 năm 1933

☀ Thứ Bảy
8
🌙 Tháng Năm (nhuận)
16
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Mậu Ngọ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm