Ngày 7 tháng 8 năm 1926

☀ Thứ Bảy
7
🌙 Tháng Sáu
29
Năm Bính Dần
Tiết Đại Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Ất Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm