Ngày 8 tháng 8 năm 1926

☀ Chủ Nhật
8
🌙 Tháng Bảy
1
Năm Bính Dần
Tiết Lập Thu
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Bính Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm