Ngày 7 tháng 8 năm 1933

☀ Thứ Hai
7
🌙 Tháng Sáu
16
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm