Ngày 7 tháng 9 năm 1929

☀ Thứ Bảy
7
🌙 Tháng Tám
5
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Xử Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm