Ngày 8 tháng 9 năm 1929

☀ Chủ Nhật
8
🌙 Tháng Tám
6
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Bạch Lộ
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thìn
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm