Ngày 8 tháng 1 năm 1929

☀ Thứ Ba
8
🌙 Tháng Mười Một
28
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm