Ngày 7 tháng 1 năm 1929

☀ Thứ Hai
7
🌙 Tháng Mười Một
27
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tí
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm