Ngày 8 tháng 10 năm 1926

☀ Thứ Sáu
8
🌙 Tháng Chín
2
Năm Bính Dần
Tiết Thu Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Mậu Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm