Ngày 9 tháng 10 năm 1926

☀ Thứ Bảy
9
🌙 Tháng Chín
3
Năm Bính Dần
Tiết Hàn Lộ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Mậu Tuất
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm