Ngày 8 tháng 10 năm 1933

☀ Chủ Nhật
8
🌙 Tháng Tám
19
Năm Quý Dậu
Tiết Thu Phân
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm