Ngày 7 tháng 10 năm 1933

☀ Thứ Bảy
7
🌙 Tháng Tám
18
Năm Quý Dậu
Tiết Thu Phân
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm