Ngày 8 tháng 10 năm 1960

☀ Thứ Bảy
8
🌙 Tháng Tám
18
Năm Canh Tí
Tiết Hàn Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm