Ngày 9 tháng 10 năm 1960

☀ Chủ Nhật
9
🌙 Tháng Tám
19
Năm Canh Tí
Tiết Hàn Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm