Ngày 8 tháng 12 năm 1928

☀ Thứ Bảy
8
🌙 Tháng Mười
27
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm