Ngày 9 tháng 12 năm 1928

☀ Chủ Nhật
9
🌙 Tháng Mười
28
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm