Ngày 8 tháng 2 năm 1926

☀ Thứ Hai
8
🌙 Tháng Chạp
26
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Xuân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Kỷ Sửu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm