Ngày 9 tháng 2 năm 1926

☀ Thứ Ba
9
🌙 Tháng Chạp
27
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Xuân
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Kỷ Sửu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm