Ngày 8 tháng 4 năm 1928

☀ Chủ Nhật
8
🌙 Tháng Hai (nhuận)
18
Năm Mậu Thìn
Tiết Thanh Minh
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Dần
Tháng Ất Mão nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm