Ngày 9 tháng 4 năm 1928

☀ Thứ Hai
9
🌙 Tháng Hai (nhuận)
19
Năm Mậu Thìn
Tiết Thanh Minh
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mão
Tháng Ất Mão nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm