Ngày 8 tháng 5 năm 1929

☀ Thứ Tư
8
🌙 Tháng Ba
29
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập Hạ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Mậu Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm