Ngày 8 tháng 6 năm 1933

☀ Thứ Năm
8
🌙 Tháng Năm
16
Năm Quý Dậu
Tiết Mang Chủng
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm