Ngày 8 tháng 6 năm 2010

☀ Thứ Ba
8
🌙 Tháng Tư
26
Năm Canh Dần
Tiết Mang Chủng
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm