Ngày 8 tháng 8 năm 1925

☀ Thứ Bảy
8
🌙 Tháng Sáu
19
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Thu
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm