Ngày 7 tháng 8 năm 1925

☀ Thứ Sáu
7
🌙 Tháng Sáu
18
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm