Ngày 8 tháng 8 năm 1929

☀ Thứ Năm
8
🌙 Tháng Bảy
4
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập Thu
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Nhâm Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm