Ngày 9 tháng 8 năm 1929

☀ Thứ Sáu
9
🌙 Tháng Bảy
5
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập Thu
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tuất
Tháng Nhâm Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm