Ngày 8 tháng 9 năm 1925

☀ Thứ Ba
8
🌙 Tháng Bảy
21
Năm Ất Sửu
Tiết Bạch Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm