Ngày 7 tháng 9 năm 1925

☀ Thứ Hai
7
🌙 Tháng Bảy
20
Năm Ất Sửu
Tiết Xử Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm