Ngày 8 tháng 9 năm 1926

☀ Thứ Tư
8
🌙 Tháng Tám
2
Năm Bính Dần
Tiết Bạch Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Đinh Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm