Ngày 9 tháng 9 năm 1926

☀ Thứ Năm
9
🌙 Tháng Tám
3
Năm Bính Dần
Tiết Bạch Lộ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Sửu
Tháng Đinh Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm