Ngày 8 tháng 9 năm 1928

☀ Thứ Bảy
8
🌙 Tháng Bảy
25
Năm Mậu Thìn
Tiết Bạch Lộ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm