Ngày 9 tháng 9 năm 1928

☀ Chủ Nhật
9
🌙 Tháng Bảy
26
Năm Mậu Thìn
Tiết Bạch Lộ
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tí
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm