Ngày 8 tháng 9 năm 2016

☀ Thứ Năm
8
🌙 Tháng Tám
8
Năm Bính Thân
Tiết Bạch Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Đinh Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm