Ngày 9 tháng 12 năm 1925

☀ Thứ Tư
9
🌙 Tháng Mười
24
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mão
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm