Ngày 10 tháng 12 năm 1925

☀ Thứ Năm
10
🌙 Tháng Mười
25
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm