Ngày 9 tháng 3 năm 1925

☀ Thứ Hai
9
🌙 Tháng Hai
15
Năm Ất Sửu
Tiết Kinh Trập
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm