Ngày 9 tháng 5 năm 1925

☀ Thứ Bảy
9
🌙 Tháng Tư
17
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Hạ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm