Ngày 9 tháng 7 năm 1925

☀ Thứ Năm
9
🌙 Tháng Năm
19
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm