Ngày 9 tháng 7 năm 1928

☀ Thứ Hai
9
🌙 Tháng Năm
22
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tuất
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm