Ngày 8 tháng 7 năm 1928

☀ Chủ Nhật
8
🌙 Tháng Năm
21
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm