Ngày 9 tháng 7 năm 1933

☀ Chủ Nhật
9
🌙 Tháng Năm (nhuận)
17
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tí
Tháng Mậu Ngọ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm