Tháng 2 năm 1995

T2T3T4T5T6T7CN 30 30 31 1/1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15/1 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 1 1/2 2 2 3 3 4 4 5 5
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 2

3/2
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày Lễ Tình yêu (Valentine)

14/2 15/1 âm lịch
Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng)

Ngày Thầy thuốc Việt Nam