Tháng 4 năm 1952

T2T3T4T5T6T7CN 31 6 1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15/3 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 1/4 25 2 26 3 27 4 28 5 29 6 30 7 1 8 2 9 3 10 4 11
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 4

1/4
Ngày Cá tháng Tư

4/4 10/3 âm lịch
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Ngày Lễ Tình yêu đen (Valentine đen)

Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước