Tháng 5 năm 1952

T2T3T4T5T6T7CN 28 5 29 6 30 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15/4 9 16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 23 30 24 1/5 25 2 26 3 27 4 28 5 29 6 30 7 31 8 1 9
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 5

1/5
Ngày Quốc tế Lao động

7/5
Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

8/5 15/4 âm lịch
Lễ Tam Hợp (Vesak)

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

28/5 5/5 âm lịch
Tết Đoan Ngọ (ngày diệt trừ sâu bọ)