Tháng 4 năm 1995

T2T3T4T5T6T7CN 27 27 28 28 29 29 30 30 31 1/3 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15/3 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 1/4
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 4

1/4
Ngày Cá tháng Tư

2/4 3/3 âm lịch
Tết Hàn thực (ngày bánh trôi bánh chay)

9/4 10/3 âm lịch
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Ngày Lễ Tình yêu đen (Valentine đen)

Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước