Ngày 2 tháng 12 năm 1925

☀ Thứ Tư
2
🌙 Tháng Mười
17
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm