Ngày 1 tháng 12 năm 1926

☀ Thứ Tư
1
🌙 Tháng Mười
27
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Kỷ Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm