Ngày 2 tháng 8 năm 1929

☀ Thứ Sáu
2
🌙 Tháng Sáu
27
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Đại Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mão
Tháng Tân Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm